afkorting VOS en verf die oplosmiddelarm is

De afkorting VOS wordt teruggevonden op verschillende verf producten. ‘

En dat is leuk, als je weet waar ze het dan over hebben.

We vertellen je aan de hand van een artikel bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wat dit voor verfproducten inhoudt.

Waar staat de afkorting VOS voor als we het hebben over verf

VOS staat voor Vluchtige Organische Stoffen. VOS is opgenomen in het arbobesluit om de schadelijke stoffen die kunnen vrijkomen bij verven te classificeren.

Voordeel van classificatie

Door schadelijke stoffen te classificeren, kunnen deze aan banden worden gelegd. We hebben het dan over de door de ARBO opgelegde ‘vervangingsplicht’. Deze vervangingsplicht houdt in dat een fabrikant er alles aan moet doen, om schadelijke stoffen in zijn product te minimaliseren of vervangen. Door andere of minder oplosmiddelen te gebruiken bijvoorbeeld

Oplosmiddelen en Oplosmiddelarm

Een andere manier hoe VOS op een verpakking genoemd kan zijn is met de term ‘oplosmiddelarm’. Wat inhoudt dat ook hier voldaan wordt aan de eisen die worden gesteld aan de verf.

Oplosmiddelarm staat vaak vernoemd op producten geschikt voor binnen en buiten. Niet alle oplosmiddelen zijn VOS.

Waarom is VOS schadelijk

langdurige blootstelling aan teveel vluchtige organische stoffen (VOS), kan leiden tot het ontstaan van het organisch psychosyndroom (OPS).

OPS, oftewel het Organo Psycho Syndroom, wordt ook wel de schildersziekte genoemd. Deze ‘schildersziekte’ kan ontstaan door aantasting van het zenuwstelsel. Bijvoorbeeld door het langdurig inademen van agressieve vluchtige oplosmiddelen.

Daarom geldt voor sommige werkzaamheden een vervangingsplicht van deze schadelijke stoffen.

Voor welke werkzaamheden geldt dit

De werkzaamheden die rekening moeten houden met de vervangingsplicht zijn de volgende:

  • lijmen en verven in binnensituaties
  • offsetdrukken
  • zeefdrukken
  • illustratiediepdrukken
  • drukwerk (verschillende technieken)
  • herstellen autoschade
  • coating van timmerwerk in binnensituaties

Wanneer we het dus hebben over VOS in verf, vallen 2 zaken direct op. Het gaat hierbij vooral om situaties waarbij er binnen wordt gewerkt met de verf.

Wat betekent deze vervangingsplicht

De vervangingsplicht betekent dat een fabrikant zo min mogelijk van deze stoffen mag verwerken in zijn product. Of moet voorkomen dat deze stoffen zich in het product bevinden .

Welke verf voldoet aan het juiste gehalte

Zoals we hierboven hebben kunnen lezen dient het VOS gehalte voor verven die voor binnen bedoeld zijn laag. Verven voor buiten hoeven hier minder strak aan te voldoen.

Verf die voldoet aan de gestelde eisen hebben de volgende term vaak op de verpakking staan: ‘Oplosmiddelarm’. 

Ook wordt het percentage of de verhouding aangegeven op het product, of in de productbladen van de fabrikant.

Verven die in Nederland verhandeld worden dienen hier aan te voldoen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *